РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 17.02.2016Г./СРЯДА/ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК.

ОЧАКВАМЕ ВИ!