ИМЕ Росица Бисерова Чолакова Специалност по диплома 1. Физика и математика
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по математика и информатика
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС

Вашият коментар