СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО

НАШИ УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО .

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ШЕСТИ ,СЕДМИ И ЕДИНАДЕСЕТ КЛАС С ЖЕЛАНИЕ И ГОРДОСТ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА.