Тинчи Николова Илиева-Хигиенист

ИМЕ Тинчи Николова Илиева Специалност по диплома 1.
Образование Основно Професионална квалификация 1.
Длъжност Хигиенист ПКС и/или научна степен