Христина Стоянова Георгиева-Учител ЦДО

 

 Uchitel1 ИМЕ Христина Стоянова Георгиева Специалност по диплома 1.Физика и Химия

 

Образование висше – Магистър  Професионална   класификация  НУП
Учител ПИГ ПКС и/или научна степен V