ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

БЛАГОДАРЯ

Как е звучна и красива
българската реч!
Като билка ме опива,
води ме далеч.

В нея миналата слава
песенно звъни
и с надежди озарява
бъдните ни дни.

Аз, учителко, със цвете
днес ще те даря
и целувам ти ръцете,
и благодаря,

че със обич всеотдайна
ти ме озари,
на речта ни всяка тайна
щедро ми откри!

Михаил  Лъкатник