ИМЕ Елена Йорданова Видева Специалност по диплома 1.Математика и Физика
Образование висше – Магистър Професионална квалификация
Длъжност Учител гимназиален и прогимназиален етап ПКС и/или научна степен II

Вашият коментар