Uchitel1 ИМЕ  Недка Генчева Бресковска Специалност по диплома 1.Психолог и учител по психология -бакалавър

2. Консултативна психология -магистър

Образование висше – Магистър Професионална квалификация
Длъжност Психолог по Проект ,, Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ ПКС и/или научна степен

Вашият коментар