Uchitel1 ИМЕ  Веселина Павлова Тачева Специалност по диплома 1.Специална педагогика  -бакалавър

 

Образование висше – Бакалавър Професионална квалификация
Длъжност  Ресурсен учител по Проект ,, Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ ПКС и/или научна степен

Вашият коментар