Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства в град Пловдив

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства в град Пловдив

1. гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №38; тел. 032/26 26 52; 032/26 00 80 | csridrg_iga@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция; лице за контакти – Вероника Баяндурян
2. гр. Пловдив, бул. „Димитър Цончев“ №11; тел. 032/62 02 39; 0876 000 461 | csridrg_iga@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция; лице за контакти – Вероника Баяндурян
3. гр. Пловдив, бул. „Кн. Александър І“ №27; тел. 032/33 74 74 | razlichni.plovdiv@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция; лице за контакти – Атанас Тасков
4. гр. Пловдив, бул. „Неофит Бозвели“ №38; тел. 032/65 81 50 ksu_decaisemeistvo@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция; лице за контакти – Екатерина Костова
5. гр. Пловдив, бул. „Марица“ №142 032/50 00 08 | csriolgaskobeleva@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция – лице за контакти – Калинка Лесейкова
6. гр. Пловдив, бул. „Марица“ №142; тел. 032/50 32 24 | dcdu_plovdiv@abv.bg – Дневен център за деца/младежи с увреждания – лице за контакти – Нина Гаргова
7. гр. Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев“ №33, бл. „Г; тел. 032/62 30 62 | dc_sv.anna@abv.bg – Дневен център за деца/младежи с увреждания – лице за контакти – Красимира Бенова
8. гр. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски“ №13; тел. 0878 46 82 75 | pk777@abv.bg – Дневен център за деца/младежи с увреждания – лице за контакти – Петя Неделчева
9. гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели“ №38; тел. 032/65 81 50 | ksu_decaisemeistvo@abv.bg – Център за обществена подкрепа; лице за контакти – Златка Чанева
10. гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21; тел. 032/94 34 44; 0882 402388 | centre.plovdiv@detebg.org – Център за обществена подкрепа ; лице за контакти – Атанаска Турийска
11. гр. Пловдив, кв. „Столипиново“, ул. „Елба“ №3; тел. 032/62 23 22; 032/207203; 0888 524103 | cop_stolipinovo@abv.bg – Център за обществена подкрепа; – лице за контакти – Антон Карагьозов