ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА СФО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА СФО

1. Музика ЗП – 23.03.2017г. – Петкова, Държикова – писмен в кабинет 3 от 8.00ч.; практически в кабинет 3 от 14.00ч.
2. Биология ЗП 24.03.2017г. – Гешева, Аладжова – кабинет 3; 14.30ч.
3. ИИ ЗП – 28.03.2017г. – Бакърджиева, Хр. Георгиева – кабинет 3, 8.00ч.- устен и 14.40ч. – практически в кабинет №3
4. География и икономика ЗП – 29.03.2017г. – Христанова, Иванова – кабинет 3; 14.30ч.
5. ИТ ЗП – 30.03.2017г. – Данева, Цветкова – кабинет №3, 8.00ч.- устен и практически от 14.40, кабинет №1
6. История ЗП – 31.03.2017г. – Б. Георгиева, Стоянова – кабинет 3; 14.30ч.
7. РЕ ЗП – 03.04.2017г. – Стоичков, Колева – кабинет 3; 8.00ч. от 14.00 – устен
8. ДТИ ЗП и Технологии ЗП– Главчева, Кирева – 03.04.2017г. – 14:30ч. каб. 3
9. ФВС ЗП – Дъвков – 04.04.2017г. от 12.00ч. във физкултурния салон
10. Физика и астрономия ЗП – 05.04.2017г. – Танева, Каменова – кабинет 3; 14.30ч.
11. Химия и ООС – 06.04.2017г. – Кузманова, Янева – кабинет 3; 14.30ч.
12. Английски език ЗП – 18.04.2017г. – Петкова, Държикова – кабинет 3 от 8.00ч. писмен и устен от 14.00ч. в кабинет №13
13. БЕЛ ЗП – 19.04.2017г. – Иванова, Аладжова – кабинет 3 14.30ч.
14. Информатика ЗП и ИТ ЗИП – 20.04.2017г. – Стоичков, Колева – кабинет 3; 08.00ч. писмен и практически 14.40ч., кабинет №1
15. Математика ЗП – 21.04.2017г. – Христанова, Гешева – кабинет 3; 14.30ч.
16. БЕЛ ЗИП – 24.04.2017г. – Кирева, Главчева – кабинет 3; 14.30ч.
17. Английски език ЗИП – 25.04.2017г. – Цветкова, Данева – кабинет 3 от 8.00ч. писмен и устен от 14.00ч.
18. История ЗИП – 26.04.2017г. – Аладжова, Б. Георгиева – кабинет 3 14.30ч.
19. Математика ЗИП – 26.04.2017г. – Янева, Кузманова – кабинет 6; 14.30ч.
20. География и икономика ЗИП – 27.04.2017г. – Мараджиева, Гешева – каб. 3, 14.30ч.
21. Философски цикъл ЗП – 02.05.2017г. – Стоева, Гедик – кабинет 3, 14.30ч.
22. БЗО ЗИП – 03.05.2017г. от 14.30ч. – Кирева, Главчева – кабинет 3
23. Философски цикъл ЗИП – 04.05.2017г. – Р. Чолакова, Даскалов – кабинет 3, 14.30ч.