ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА 10.КЛАС И ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА СФО ЗА 12.КЛАС

1. БЕЛ ЗП – 13.02.2017г. – Стоянова, Аладжова – кабинет 3; 14.30ч.
2. ФВС ЗП – Дъвков – 14.02.2017г. от 11.00ч. във физкултурния салон
3. География и икономика ЗП – 15.02.2017г. – Главчева, Кирева – кабинет 3; 14.30ч.
4. ИТ ЗП и ИТ ЗИП – 16.02.2017г. – Рангелова, Бакърджиева – кабинет №3, 8.00ч.- устен и практически от 15.00, кабинет №1
5. Английски език ЗП – 17.02.2017г. – Петкова, Държикова – кабинет 3 от 8.00ч. писмен и устен от 14.00ч. в кабинет №13
6. РЕ ЗП – 20.02.2017г. – Данева, Цветкова – кабинет 6; 8.00ч. от 14.00 – устен
7. Английски език ЗИП – 20.02.2017г. – Колева, Стоичков – кабинет 3 от 8.00ч. писмен и устен от 14.00ч.
8. История ЗП и ЗИП – 21.02.2017г. – Кузманова, Янева – кабинет 3; 14.30ч.
9. География и икономика ЗИП – 22.02.2017г. – Каменова, Танева – каб. 3, 14.30ч.
10. БЕЛ ЗИП – 23.02.2017г. – Стоева, Гедик – кабинет 3; 14.30ч.
11. Философски цикъл ЗП – 24.02.2017г. – Аладжова, Стоянова – кабинет 3, 14.30ч.
12. Математика ЗП – 27.02.2017г. – Каменова, Танева – кабинет 3 14.30ч.
13. Биология ЗП – 28.02.2017г. – Стоева, Гедик – кабинет 3; 14.30ч.
14. Философски цикъл ЗИП – 01.03.2017г. – Кузманова, Янева – кабинет 3, 14.30ч.
15. БЗО ЗИП – 02.03.2017г. от 14.30ч. – Стоянова, Аладжова – кабинет 3; 14:30ч.
16. Химия и ООС – 06.03.2017г. – Главчева, Кирева – кабинет 3; 14.30ч.
17. Физика и астрономия ЗП –07.03.2017г. – Стоева, Тюркян – кабинет 6; 14.30ч.