ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

klasni 2017