ДЗИ 12.клас

19.05.2017г. – Български език и л;итература
22.05.2017г. – второ ДЗИ /по избор/