ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Родителска среща относно предстоящото външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от 10.клас ще се проведе на 19.04.2017г. от 18:00 часа.
12 – 16.06.2017г. НВО – онлайн оценяване на дигиталните компетентности 10.клас