ИМЕ Екатерина Георгиева Ламбова

Специалност по диплома 1. Педагогика
2.Приложна психология
Образование висше -бакалавър

висше -Магистър


Професионална квалификация 1. Психолог
Длъжност Педагогически съветник
ПКС и/или научна степен

Вашият коментар