Екатерина Георгиева Мавродиева -Педагогически съветник

ИМЕ Екатерина Георгиева Ламбова

Специалност по диплома 1. Педагогика
2.Приложна психология
Образование висше -бакалавър

висше -Магистър


Професионална квалификация

 

1. Психолог
Длъжност Педагогически съветник
ПКС и/V