Записването на ученици в първи клас след първо класиране започва от 05.06.2017г. до 08.06.2017г. в сградата на ул. „Тодор Александров“ 14 от 8:00 до 16:30ч.
Необходими документи в срок до 08.06.2017г.:
1. Заявление за записване по образец, което се попълва на място;

2. Копие от удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;

3. Документ от ГРАО за настоящ адрес (само, ако не се прилага автоматичната проверка);

4. Служебна бележка от работодател (с ЕИК, изх.№, адрес, мокър печат и подпис)

5. Документ от регионалния екип за подкрепа на деца със СОП

6. Копие от експертно решение на ТЕЛК,ДЕЛК или НЕЛК за деца с увреждания над 50%.

7. Удостоверение за завършена подготвителна група или Декларация, че детето не е посещавало ПГ;

Необходими документи в срок до 30.08.2017г. или след като детето вече няма да посещава детска градина:
1. Удостоверение за преместване;
2. Медицински документи от детската градина
До 15.09.2017г. медицинска бележка от личен лекар, че детето е клинично здраво и имунизационен паспорт.

Вашият коментар