ИМЕ Иван Михайлов Иванов Специалност по диплома 1. Физическа култура и спорт
Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1.
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен

Вашият коментар