ИЗВЪНРЕДНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА V клас

Уважаеми родители на 07.12.2017 година от 18.00 ч ще се проведе извънредна родителска среща с учениците за 5 клас. .