media-share-0-02-04-36d399e7fb16a204a1b25e503b0885540a95bfe478272e7d0e07161357d99993-Picture media-share-0-02-04-68503ce0b0413ff7bab8b514a0dfe4cb5e0c8c5a654290aee439092989d41b69-Picture media-share-0-02-05-414e9ef89e3d98a13a2bb99621ab63d6ac1f6ecbee0259e9df2943168dcb81ab-Picture media-share-0-02-05-750c05123465e4f1facfef4a2d30a9ebd1afeb578efb1995c28fca3494fc7919-Picture media-share-0-02-05-73178caccf7545e9b8c9cd0a34634120af0e2e072458d0a57cac4ea289f22b32-Picture media-share-0-02-05-e7c14437db1ae14e663e73ce9b5ce171ce44d6e0443f438333fb295bd4d1e984-Picture media-share-0-02-05-ecd4a5d3977984e80b8462281cf174e27af1ecb32949dd840c0b74a06b57afba-Picture media-share-0-02-05-fd4e2ad155f77d29254fc2b20b779f8def2873fd0710c7d85db2c20be23672ed-Picture

Учениците  от VII клас на  СУ,, Братя Миладинови“ – гр. Пловдив ,показаха завидни умения на изпита за проверка на способностите по Физическо възпитание и спорт.

Вашият коментар