ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФВС ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА

Изпитът ще се проведе на 31.05.2017г. във физкултурния салон и на спортната площадка на ул. „Т. Александров” 14 от 9:00 часа. Всички седмокласници, заявили желание да участват в изпита, да бъдат облечени със спортно облекло и да бъдат пред спортната зала не по-късно от 8:30 часа. Да носят ученическа книжка или лична ученическа карта и служебна бележка. До изпит няма да бъдат допуснати ученици, които не носят посочените документи или са без спортно облекло.
Изпитът е практически и се състои от два модула. От 9:00 часа до 11:00 часа Първи модул за проверка на технико-тактическите умения с продължителност два астрономически часа /30 точки/ и 11:00-12:00 часа втори модул за проверка на двигателните способности с продължителност един астрономически час /20 точки/. Между двата модула или отделните тестове има кратки паузи с продължителност между 10-20 минути общо, които влизат в изпитното време.
Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 09.06.2017г.