ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ НА НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

Ученици от XI и XII клас от групата Биологията около нас ,по проекта от Твоя час. Групата работиха целенасочено и усърдно с материали от Проект за оборудване  на кабинетите по Биология и Химия на тема Нуклеинови киселини ! Групата показаха завидно познание за структурата на нуклеиновите киселини и ги приложиха изработвайки моделите !

IMG_20180425_101535IMG_20180425_101539IMG_20180425_100537