Комисията за прием на документи за записване за 8 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ,
Комисията ще приема документи за записване на класираните осмокласници в непрофилирана паралелка в периода 07.07. – 26.07.2017г. от 8.00 – 16.30ч. в кабинет №4 в сградата на ул. „Т. Александров“ №14. За повече информация четете Графика да дейности по приемане на ученици след завършен 8.клас, публикуван на сайта.