Комисията за прием на документи за записване за 7 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,
Комисията ще приема документи за записване на класираните седмокласници по профили ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ в периода 28.06. – 21.07.2017г. от 8.00 – 16.30ч. в кабинет №3 в сградата на ул. „Т. Александров“ №14. За повече информация четете Графика да дейности по приемане на ученици след завършен 7.клас, публикуван на сайта.