Любка Василева Шейтанова-учител по Български език и литература

Uchitel1 ИМЕ Любка Василева Шейтанова Специалност по диплома 1.Българска филология

 

Образование висше – бакалавър Професионална класификация Българска филология
Учител ПИГ ПКС и/или научна степен IV