Във връзка с изпълнение на Междуинституциалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции Ви запознаваме със актуализирания списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на децата и семействата, със същността на всеки един вид социална услуга и с практическите насоки за действия на учители и ученици в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Вашият коментар