ПРЕДСТОЯЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители ,Ръководството на СУ,,Братя Миладинови „. Ви уведомява ,че на 15.02.2017 година от 18.00 h ще се проведе родителска среща както следва: V-XII клас- в сградата на ул ,,Тодор Александров “ №14.   А на 16.02.2017 година ще се проведе родителска среща както следва :I-IV клас – в сградата на ул,,Даме Груев“ № 60 18.00 h
Родителската среща ще протече при следният дневен ред:
1. Отчитане на резултатите от първият учебен срок
2. Набелязване мерките за по-добри резултати през вторият учебен срок съвместно с родителите.
3. Други