Прием в СУ „Братя Миладинови“ в ПДГ – 2017/2018 учебна година

Училището разполага с материално-техническа база за работа с 5 и 6-годишни деца, обхванати в смесена подготвителна група. Обучението е само сутрин. В ученическия стол децата могат да се хранят със здравословна и винаги топла храна, приготвена на място.

Родителска среща относно предстоящите зрелостни изпити за учениците от 12.клас ще се проведе на 19.04.2017г. от 18:00 часа.