Прием в СУ „Братя Миладинови“ в 1. клас – 2017/2018 учебна година

Три паралелки с ранно изучаване на английски език и спортно направление. Записването ще бъде по електронен път, а класирането ще бъде според приетите на ниво Община критерии, които са публикувани на сайта. Училището работи по проект „Твоят час“ и са оформени групи по интереси по направления: английски език, футбол, хореография, мажоретен състав, тромпети и музика, ателие „Детско творчество“ с готовност при желание на децата да бъдат открити и нови направления. По проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ психолог, логопед и ресурсен учител работят за приобщаване на децата със СОП. Обучението е целодневно. Педагогически съветник и медицинска сестра са на разположение на децата и техните родители. Училището разполага с ученически стол, където децата се хранят със здравословна и винаги топла храна, приготвена на място. Разполагаме с единствения по рода си в района физкултурен салон с обособена сцена, където провеждаме празници и тържества с участието на талантливите ни възпитаници.
На 20.04.2017г. от 18:00 часа във физкултурния салон на сградата на ул. „Даме Груев“ №60 ще се проведе родителска среща за всички, които желаят да се срещнат и запознаят с учителите и учителите ПИГ на бъдещите първокласници.
График на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2017/ 2018г.
етапи I етап II етап III етап

Подаване на документи
02 – 31 май
12 – 18 юни
26 юни – 02 юли

Класиране
до 2 юни
до 20 юни
до 04 юли

Записване
до 8 юни
до 23 юни
до 06 юли