Прием в СУ „Братя Миладинови“ в 5. клас – 2017/2018 учебна година

Паралелка със спортна насоченост и изучаване на английски език. Училището работи по проект „Твоят час“ и са оформени групи по интереси по направления: английски език, футбол, хореография, мажоретен състав, тромпети и музика, ателие „Детско творчество“ с готовност при желание на децата да бъдат открити и нови направления. По проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ психолог, логопед и ресурсен учител работят за приобщаване на децата със СОП. Обучението е целодневно. Педагогически съветник и медицинска сестра са на разположение на децата и техните родители. Училището разполага с ученически стол, където децата се хранят със здравословна и винаги топла храна, приготвена на място.
Родителска среща относно предстоящия прием за ученици в 5.клас ще се проведе на 26.04.2017г. от 18:00 часа