Прием в СУ „Братя Миладинови“ след 7. клас – 2017/2018 учебна година

Национално външно оценяване-тест:
• Български език и литература – 19.05.2017г.
• Математика – 22.05.2017г.
• Английски език – 29.05. 2017г.
• Проверка на способностите по изобразително изкуство – 02.06.2017г.
• Проверка на способностите по музика – 05.06.2017г.
• Проверка на способностите по спорт – 31.05.2017 – 01.06.2017г.

Профили:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ с разширено изучаване на английски език
Образуване на бал за кандидатстване:
• Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
• Удвоения брой точки от теста по математика;
• Точките от оценката по информационни технологии в седми клас;
• Точките от оценката по география и икономика в седми клас.

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ без интензивно и без разширено изучаване на английски език
Образуване на бал за кандидатстване:
• Брой точки от теста по български език и литература;
• Брой точки от теста по математика;
• Удвоения брой точки от изпита за проверка на способностите по ФВС;
• Точките от оценката по информационни технологии в седми клас;
• Точките от оценката по биология и здравно образование в седми клас.

етапи I етап II етап III етап

Подаване на документи
16-22 юни
28-30 юни
11-13 юли

Класиране
до 27 юни
до 04 юли
до 17 юли

Записване
28-30 юни
05-07 юли
18-19 юли