Прием в СУ „Братя Миладинови“ след 8. клас – 2017/2018 учебна година

Непрофилирана паралелка с изучаване на английски и руски език. Обучение в ЦПО „Мелани“ – фризьорство и „Гранд хотел Пловдив“ – готварство, сервитьорство. Класиране по документи с резултатите от Свидетелство за завършен 8.клас.
Родителска среща за запознаване на родителите с условията и графиците за дейностите по кандидатстване след завършен 7. и 8.клас и предстоящото външно оценяване по БЕЛ, математика и английски език ще се проведе на 19.04.2017г. от 18:00ч часа.
Подробности около дейностите по приема на учениците в 8. и 9.клас можете да намерите и в Заповедта на МОН, публикувана на сайта.