РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители!

На 10.05.2017 от 18:00ч ще се проведе родителска среща I -XII клас .

Заповядайте!