РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 11.09.2017г. от 18.00ч. ще се проведе първата за учебната 2017/ 2018г. родителска среща. За учениците от I, II и III.клас в малката сграда на училището на ул. „Даме Груев“ 60. За учениците от IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII.клас в голямата сграда на училището на ул. „Тодор Александров“14. Благодарим Ви за отзивчивостта.

                                                                                                                                          От Ръководството