Станислава Димитрова Варадинова-Начален учител

ИМЕ Станислава Димитрова Варадинова Специалност по диплома 1. Предучилищна и начална педагогика

2. Българска народна хореография

3. Английски език

Образование висше – магистър

 

висше-бакалавър

 

Следдипломна квалификация

 

Професионална квалификация 1. Предучилищна и начална педагогика

2. Българска народна хореография

3. Английски език

Длъжност Начален учител ПКС и/или научна степен

 II