УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ДАТИТЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ:
Български език и литература – 14.01.2017г. от 9.00ч. в голямата сграда
Химия и опазване на околната среда – 16.01.2017г. от 14.00ч. в голямата сграда;
Биология и здравно образование – 17.01.2017г. от 14.00ч. в голямата сграда
География и икономика – 18.01.2017г. от 14.00ч. в голямата сграда
Физика и астрониомия – 22.01.2017г. от 14.00ч. в голямата сграда /ако няма друга промяна/

Вашият коментар