Деня на търпението отбелязахме на 24 март. Във всяка класна стая на дъските беше написано 25 март – Ден на търпението. Децата ни бяха запознати с начините да бъдем търпеливи и толерантни. Беше изработено лого за Деня на търпението. Коридорите на двете сгради бяха украсени с табла. За учениците, учителите и служителите в училището бяха изработени значки и знамена.
Учениците от IV а клас бяха изготвили материали, свързани с Деня на търпението – рисунки, постери, изработени в час по домашен бит и техника.
Учениците от V а  клас се включиха в инициативата, оформяйки „Кръг на търпението и доверието”, в знак на разбирателство

дъска 1 с надпис Деня на търпението дъска 1 дъска с надпис Деня на търпението дъска лого Ден на търпението материали 5 клас Ден на търпението материали на 5 клас Ден на търпението материали от 5 клас Ден на търпението рисунка 2 Ден на търпението рисунка за Деня на търпението табло Ден на търпението ученици 5 клас Кръгът на търпението ученичка 2 ученичка

Вашият коментар