Национално външно оценяване -4клас

НВО – 4.клас
10.05.2017г. – Български език и литература
12.05.2017г. – Математика
15.05.2017г. – Човекът и природата
16.05.2017г. – Човекът и обществото