Ваканция !!!

Съгласно Зап. № 18 ОА 3016/28.12.2018г. на Кмета на Община Пловдив, 3 и 4 януари 2019 г. са обявени за неучебни за всички училища на територията на Общината.

Учебните занятия започват на 7 януари 2019 г.