ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

1. Подаване на заявления за записване на ученици в първи клас за първо класиране:
1.1. Ако родителят подава заявление до училището – 31.05.2018г.;
1.2. Ако родителят подава заявление самостоятелно по електронен път – 03.06.2018г.;
1.3. На 05.06.2018г. се обявяват резултатите от класирането;
1.4. На 11.06.2018г. подаване на документи за записване след първо класиране.
2. Подаване на заявления за записване на ученици в първи клас за второ класиране:
2.1. Ако родителят подава заявление до училището – 15.06.2018г.;
2.2. Ако родителят подава заявление самостоятелно по електронен път – 17.06.2018г.;
2.3. На 19.06.2018г. се обявяват резултатите от класирането;
2.4. На 22.06.2018г. подаване на документи за записване след второ класиране.
3. Подаване на заявления за записване на ученици в първи клас за трето класиране:
3.1. Ако родителят подава заявление до училището – 28.06.2018г.;
3.2. Ако родителят подава заявление самостоятелно по електронен път – 01.07.2018г.;
3.3. На 03.07.2018г. се обявяват резултатите от класирането;
3.4. На 05.07.2018г. подаване на документи за записване след трето класиране.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

1. Заявление по образец;
2. Акт за раждане;
3. Удостоверение на завършена подготвителна група – оригинал;
4. Удостоверение за преместване – непосредствено след напускане на ЦДГ;
5. Имунизационен паспорт.