Uchitel1 ИМЕ Емилия Веселинова Андонова Специалност по диплома 1.НУПЧЕ

 

Образование висше – Бакалавър Професионална класификация НУПЧЕ
Учител ПИГ ПКС и/или научна степен

Вашият коментар