ИМЕ Йорданка Климентова Порязова
Специалност по диплома 1. Училищна психология
2. Комуникативни нарушения в развитието

 

Образование висше – магистър
Професионална квалификация 1 Логопед-

Комуникативни нарушения в развитието

Длъжност Логопед
 

Специлиазация

Арт Терапия

 

Вашият коментар