Камелия Иванова Карабонова – Ресурсен учител/Логопед

ИМЕ Камелия Иванова Карабонова
Специалност по диплома 1. Логопедия
2. Специална педагогика
Образование
  1. висше – магистър
  2. висше – бакалавър

Професионална квалификация
  1. Логопедия
  2. Специална педагогика
Длъжност Ресурсен учител  ПКС  V