ИМЕ Недка Генчева Бресковска
Специалност по диплома 1. Психолог консултант
2. Психолог и учител по Психология
Образование висше – магистър

висше – бакалавър

Професионална квалификация 1 Психолог консултант

2 Психолог и учител по Психология

 

Длъжност Психолог
 

Специлиазация

Детско -юношеска психология

 

Вашият коментар