ПРИЕМ ДЕВЕТИ КЛАС

Професия „Търговски представител”

За новата 2018/ 2019 учебна година СУ „Братя Миладинови” – Пловдив предлага за своите възпитаници, завършили седми клас, профилирана паралелка по „Предприемачество” и нова специалност „Търговски представител”. Решението е взето на педагогически съвет, съгласувано е с РУО Пловдив и е одобрено от Комисията по образованието към областта.
Обучението по предприемачество ще даде на учениците умения за самостоятелен начин на мислене, за култура на поведение, за превръщане на идеите им в дела и не на последно място ще ги научи как да стартират собствен бизнес. Това са все умения, нужни на младите хора в днешния забързан живот. Благодарение на контактите им с реалния бизнес по време на образованието им и възможността за ранно кариерно ориентиране, те ще бъдат много по-добре подготвени за пазара на труда. Наши партньори в осъществяване на замисъла ни са добре подготвените специалисти от Гранд хотел Пловдив, които ще обогатят и разширят икономическите знания на учениците на практическа основа, ще стимулират интереса на младите хора към различни професии, ще развиват уменията им за комуникация и организирана екипна работа, ще ги изградят като предприемчиви и отговорни личности, които умеят да постигат целите си, а това ще им помогне да водят пълноценен живот.
През учебната 2017/ 2018г. организирахме седмица на предприемачеството, в която взеха участие ученици от гимназиален етап. Група ученици показа своите кулинарни умения, придобити в Гранд хотел Пловдив, а други развихриха своите фризьорски фантазии и разкрасиха своите маникени, доказаха на практика придобитите умения в ЦПО „Мелани”. Жури с представители на специалисти в областта на двете професии, отличи най-добрите. Денят 16.11.2017г. се превърна в истински празник за малки и големи възпитаници на училището.
Професията на търговския представител е много актуална в момента. На пазара на труда има недостиг на квалифицирани търговски представители, затова има търсене на тази професия. Все повече фирми наемат търговски представители, които да представят и успешно да продават фирмените продукти. Учениците ще придобият знания и умения за начините за продажба на стоки и услуги. Ще се научат да извършват проучвания на търсенето и предлагането на различни видове продукти. В процеса на обучение учениците ще изучават редица икономически дисциплини, а по време на производствената практика ще имат възможност да работят в реална работна среда, където на практика ще прилагат придобитите знания.