СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ПДГ – 7
1.КЛАС – 4
3.КЛАС – 2
4.КЛАС – 4
5.КЛАС – 10
7.КЛАС – 6
8.КЛАС – 7
9.КЛАС – 4
10.КЛАС – 1
11.КЛАС – 1