Учениците на госпожа Стоева от групата за занимания по интереси „Learning english is fun and easy“  успешно приключи участието си в проект  „Твоят час“.

IMG-3f92faea76f2b5655aa37811366c81c6-VIMG-493a6679bfaaa54ee9eb9bad90783993-VIMG-94b8686d359b82f70693bf1caff67c8e-V