Миглена Владимирова Стоилова-учител Информационни технологии и Математика

  ИМЕ Миглена Владимирова Стоилова Специалност по диплома 1Информатика
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Обучение по математика в училище

2  Учител по математика

3 Учител по информатика и информационни технологии

4 Информатик

Длъжност Младши  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен