Прием в VІІІ клас за учебната 2019/2020 г. Профил Предприемачески

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране по график е до 16.07.2019 г. и се извършва в училището, в което са приети.

Документи се приемат всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,30 ч. в канцеларията.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

  1. Заявление до директора(по образец на училището);
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;