Уважаеми родители и учители, информацията за утре е следната: последен ден от обучението на 6-12.клас от разстояние, от понеделник /23.11.2020г./ обучението им е присъствено. Утре 4а клас се връщат в училище. В изпълнение на заповед на МОН, по препоръка на РУО и Областния щаб за поетапно извеждане на определени класове от училище и отчитайки заболяваемостта  на учениците от 5а клас, които до момента не са се обучавали онлайн,   от 23.11.2020г. до 27.11.2020г. те ще се обучават от домовете си. Г-жа Колева, класен ръководител на 5а клас, ще Ви даде повече разяснения. През следващата учебна седмица /30.11. – 04.12.2020г./ 6а и 6б клас ще се обучават от разстояние. В периода 07.12. – 11.12. ще се обучават онлайн учениците от 9а клас, от 14.12. до 18.12. 2020г. – 11а клас и от 21.12. до 23.12.2020г. – 5а клас. Това е графикът до Коледа, но ако има заболели учители или ученици, е възможно карантиниране на отделни паралелки. При завишен брой болни ученици в паралелка също е възможно извеждането на паралелката за определено време от училище. Затова Ви умоляваме своевременно да уведомявате класните ръководители за причините за евентуални отсъствия на децата.

Вашият коментар